SBÍRKA POTRAVIN

Farní charita Slaný se poprvé zúčastnila jarní sbírky POTRAVIN

V sobotu dne 18. května proběhla v ČR sbírka potravin, pořádaná Českou federací potravinových bank. Ve Slaném měli lidé možnost od osmi ráno do osmnácti večer v prodejně Billa darovat trvanlivé jídlo a drogistické potřeby pro lidi v nouzi. V rámci Slaného se této akce zhostila Farní charita Slaný ve spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko.

Lidé darovali v Bille 920 kg trvanlivých potravin a 34 kg drogistických potřeb. Veškeré potraviny a drogerie, které byly vybrány v Bille, jsou uschovány v kláštere bosých karmelitánů při kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném, kde má slánská charita svůj sklad potravin. Tyto potraviny jsou následně ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ Slaný rozděleny seniorům, chudým rodinám, matkám samoživitelkám atd.

Výsledky potravinové sbírky - Billa Slaný

 • cukr 187 kg
 • rýže 167 kg
 • těstoviny 169 kg
 • stolní olej 89 kg
 • konzervy 27 kg
 • mouka 39 kg
 • dětská výživa 24 kg
 • luštěniny 56 kg
 • piškoty 6 kg
 • mléko 132 kg
 • ostatní potraviny 24 kg
 • drogerie 34 kg

Ve Slaném se sbírky potravin zúčastnily poprvé také všechny MŠ, ZŠ a střední školy. Dále se této akce zúčastnila ZŠ Klobuky a MŠ Zahrádka sv. Františka v Budeničkách. Možnost přinést do školy potraviny a drogistické potřeby měli žáci v týdnu od 20. do 24. dubna. Tato akce navazovala na celostátní sbírku potravin. Cílem této akce ve školách byla především osvěta na téma „boj proti plýtvání potravin“. V rámci této akce se podařilo vysbírat dalších celkem 678 kg potravin a 80 kg drogistických potřeb, které jsou rovněž uschovány ve skladu v klášteru bosých karmelitánů ve Slaném.

Výsledky potravinové sbírky - školy, v týdnu od 20. do 24. 5. 2019

 • cukr 61 kg
 • rýže 83 kg
 • těstoviny 156 kg
 • stolní olej 50 kg
 • konzervy 98 kg
 • mouka 27 kg
 • dětská výživa 59 kg
 • luštěniny 49 kg
 • instantní jídla 12 kg
 • mléko 40 kg
 • ostatní 37 kg

Ráda bych poděkovala všem dárcům, jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Dále také zástupcům škol za jejich čas a ochotu pomoci šířit osvětu mezi žáky. Mé velké díky patří rovněž dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se sbírka potravin nemohla uskutečnit.

S přáním všeho dobrého

Ing. Nina Kubištová

ředitelka Farní charity Slaný


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image