Archiv akcí 2018

Benefiční koncert

Dne 15. prosince 2018 se v Klášteře bosých karmelitánů uskutečnil první benefiční koncert na podporu Farní charity Slaný. Vystoupil zde pěvecký sbor Achach složený ze studentů místního gymnázia a orchestr Ensemble Academia pod vedením Matěje Bartoně. Zazněly zde nejen klasické české koledy, ale také populární světové skladby. Hosté byli následně pozváni na malé občerstvení v budově kláštera.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem účinkujícím, Matěji Bartoňovi, svým kolegům, kteří mi pomáhali zorganizovat a zrealizovat koncert, ale především vám všem, kteří jste svojí účastí podpořili nejen zpěváky a hudebníky, ale také finančně přispěli na podporu a rozvoj Farní charity. Ještě jednou vám všem velké díky.

Nina Kubištová – ředitelka Farní charity Slaný

Vánoční koncert

Dne 23. prosince 2018 se v refektáři Kláštera bosých karmelitánů uskutečnil vánoční koncert, vokálního souboru Léta letoucí, za doprovodu kytary, houslí, fléten a perkusí. Jako vždy, i letos bylo plno. Zazněly zde vánoční koledy z různých období i částí světa ve vícehlasé úpravě. Lidé byli nadšeni a sbor opouštěl sál za doprovodu velkého potlesku. Ráda bych zde poděkovala všem účinkujícím za jejich krásné vystoupení a také za finanční výtěžek, který věnovali na podporu Farní charity Slaný.