ES LICEU

Aquests seran els indicadors competencials que Es Liceu utilitza per avaluar el procés d'aprenentatge