TRAP

TRAP :

La música trap es un subgènere músical hip hop originat al segle XX al sud dels Estats Units . El trap existeix desde els anys noranta, pero mai ha estat gaire popular exceptuant ara des de l'any 2010 - 2019 .