POP

EL POP:

El pop és una de les interpretacions musicals originades a partir de la segona meitat del segle XX.

El pop es un estil nascut a la década de 1960.