Invents

Nikola Tesla va crear molts invents com, el motor d'inducció polifàsic, la bobina, el transmisor d'augment, la turbina,gràfics d'ombres...

En general, va ser un gran inventor de la història.

LA RADIO:

Al 1.895,Tesla va inventar la radio,des del punt de vista de moltes persones,un punt de discusió.

Va presentar la seva patent al 1.897 i li van concedir al 1.900.Quan Marconi va presentar la seva patent de radio al 1.900,va ser rebutjada perquè era bastant semblant a la patent de Tesla. Marconi no va voler ser intimidat i per aixó va obrir la seva propia companyia.

Al 1.901 Marconi va ser capaç de transmetre una senyal des de l'Atlàntic,i al 1.904 l'oficina de patents va dir que precisament Marconi va ser l'inventor de la radio.

EL MOTOR D'INDUCCIÓ:

Un motor d'inducció utilitza corrent alterna i té dos parts:

Un estator i un rotor,l'estator roman inmóbil i utilitza electroimants per fer girar el rotor.

Al 1.880 Tesla i Galileo Ferrari treballaben per separat en el motor d'inducció.Els dos van presentar les seves troballes, pero Ferrari va presentar el seu motor d'inducció dos mesos abans que Tesla. Els dos van desarrollar la mateixa tecnología i al final van arribar a la mateixa conclusió,pero Tesla va presentar la seva patent primer.El motor d'inducció va ser increÏblement influent.

LA TURBINA:

A principis del segle vint,el mon va veure el surgiment del motor de pistó en els vehicles.

Tesla va desarrollar la seva pròpia turbina.No tenia fulles i utilitzaba discos llisos que giraven en una càmara i funcionava quan es cremmaba el combustible abans d'entrar a la càmara principal que tenia els discos.

La combustió faria que els discos giressin, el que faria funcionar el motor. Quan Tesla va probar el motor al 1.909, va obtindre un 60 per cent d'eficiencia de combustible.Pero degut a la naturalesa dels negocis,la gent va veure més valor en el motor de pistó degut a les finestres de combustible.

Aquests són tres dels molts invents que va inventar Tesla.(En va inventar molts més per això.)