Biografia

Va nèixer un 28 de juny de 1856 a Sèrbia, ell va viure a molts llocs, com París, Nova York...

Va ser inventor, enginyer elèctric, enginyer mecànic i físic.

Durant la seva adolescència es va posar greument malalt i els seus pares es van preocupar molt pel seu futur. El seu pare es deia Milutin Tesla i la seva mare Duka Madic, va tenir tres germanes i un germà: Marica, Angelina, Mika i Dane.

No es va casar mai i tampoc va tenir fills.

Tesla es considera l'inventor de la ràdio. Abans d'obtenir la primacia de la invenció, aquesta era atribuida equivocadament a Marconi, més hàbil com a home de negocis.


Algunes de les seves fites:


  • Va fer possible que l'electricitat arribés a les cases.
  • Va encendre més bombetes que les que hi ha a la ciutat de Chicago
  • Tesla ha escrit, a més a més, la seva teoria sobre les armes.

El seu labortori a Colorado al 1900.