AMFIBIS

Aquesta granota és molt verinosa i viu al amazones. S'alimenten de papallones, erugues, formigues, cucs i ous d'altres granotes.

Això es una granota que viu a la jungla i és molt verinosa i pot matar a una persona en unes 5 hores. S'alimenta de cucs, mosques i ous.

Això son dos anguiles de riu. S'alimenten d'insectes, larves, cucs.


Això es una salamandra que viu a la jungla i es verinosa. S'alimenta de cucs...

Això es un cargol. S'alimenta de moluscs, plantes i de substàncies vegetals