PEIXOS


Això es un peix paleta de pintor que s'alimenta de plàcton.

Això és un tauró blanc que s'alimenta d'altres peixos.


Això es un peix pallasso que menja plàcton.

Això és un cavallet de mar que s'alimenta de petits peixos.