Jabatan Ilmu Pendidikan

IPGK PM

JIP PENERAJU KETRAMPILAN PROFESIONALISME KEGURUAN

PENGENALAN

Jabatan Ilmu Pendidikan (JIP) merupakan jabatan teras Institut Pendidikan Guru (IPG) yang memikul amanah dalam mengenal pasti keperluan kompetensi dan etika untuk menyediakan dan melengkapkan diri  guru permulaan sebelum memasuki profesion keguruan selaras dengan Standard Guru Malaysia.

JIP bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kurikulum Pengajian Profesional bagi Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP), Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP) dan Program Diploma Perguruan Malaysia (PDPM).