Welkom op de Privacy Site van Sarkon.

Over Ons

‪Sarkon: Leren met LEV! De goede dingen doen, met hart voor elkaar.

Sarkon is de bestuurlijke organisatie van negentien Sarkonscholen in de regio Noord-Holland-Noord met de gemeenschappelijke koers: Leren met LEV met hart voor elkaar! 

Het College van bestuur bestaat uit Mevr. M. Holwerda en  Dhr. A. Hiertbrink. 

De medewerkers op de scholen werken samen met de medewerkers van het onderwijshuis aan kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. 

 

De Sarkonkoers wordt gevormd door de missie van de Sarkonscholen: ‘Leren met LEV is met hart voor elkaar. Met LEV werken de scholen met partners in de omgeving aan de optimale ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar.’  Hierbij werkt Sarkon samen met onderwijspartners uit de omgeving.


Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ict. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ict.  Sarkon vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ict en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.  De wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat om privacy.

1. eigen verantwoordelijkheid ouders

Het plaatsen van informatie of beeldmateriaal op social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van ouders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Wij  brengen  onze leerlingen de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor een verantwoord gebruik van internet en social media.


2. De verantwoordelijkheid van Sarkon

Onze verantwoordelijkheid bestaat met name uit het verzamelen van gegevens en de veilige opslag hiervan,  gebruik van beeldmateriaal met toestemming en internet- en social media-gebruik. 


Sarkon streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering van de privacywet. We werken aan continue bewustwording van informatiebewaking en privacybescherming.  Op deze website vindt u verdere informatie over de AVG. De informatie wordt doorlopend geactualiseerd.
Privacyverklaring 

In ons privacyreglement/verklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Zo is inzichtelijk:

* welke persoonsgegevens wij verwerken;

* met welk specifiek doel wij dit doen;

* of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

privacy verklaring.pdf

Belangrijke documenten over privacy

Reglement cameratoezicht 2022 - in opmaak - sept2023.pdf
Informatiebeveiliging en Privacy 2023 .pdf
Privacyregelement Sarkon .pdf
Protocol beveiligingsincidenten en datalekken Stichting Sarkon (1).pdf
Gedragscode protocol internet social media (2).pdf
Richtlijnen mbt het versturen van privacy gevoelige info (5).pdf