Privacy Meerwerf

Welkom op de Privacy Site van Stichting Meerwerf.

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ict. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ict. Stichting Meerwerf vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ict en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. De wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat om privacy.

1. Uw eigen verantwoordelijkheid

Het plaatsen van informatie of beeldmateriaal op social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van

ouders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Wij brengen onze leerlingen de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor een verantwoord

gebruik van internet en social media.


2. De verantwoordelijkheid van Stichting Meerwerf

Onze verantwoordelijkheid beslaat met name uit het verzamelen van gegevens en de veilige opslag hiervan, ge-

bruik van beeldmateriaal met toestemming en internet- en social media-gebruik.


Stichting Meerwerf streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewustwording van informatiebewaking en privacybescherming. Op deze website vindt u verdere informatie over de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlopend geactualiseerd.
Privacyverklaring

In ons privacyreglement/verklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zo is inzichtelijk:

* welke persoonsgegevens wij verwerken;

* met welk specifiek doel wij dit doen;

* of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.
Belangrijke documenten over privacy

Protocol beveiligingsincidenten en datalekken Meerwerf.pdf
privacy verklaring Meerwerf.pdf
IBP 090318 Meerwerf.pdf
Cameratoezicht Meerwerf (2).pdf
Gedragscode protocol internet social media Meerwerf.pdf