STARC - FMI

Titlul proiectului:

Servicii socio-educaționale de Tutorat, Adaptare, Remediere și Consiliere oferite de FMI – cheia pentru combaterea abandonului universitar

Cui se adresează proiectul?

Studenților anului I de la toate specializările Facultății de Matematică și Informatică, cu precădere studenților aflați în situații considerate cu risc, situații care ar putea conduce la abandonul studiilor universitare.

Perioada de implementare:

24 luni

Finanțator:

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă a MEN prin Schema de Granturi pentru Universități, Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Valoare totala grant:

351188 lei