NAV online adatszolgáltatás

2018 július 1.

2018 július 1.-től újra változnak a számlázási szabályok, amelyhez a számlázónkat már felkészítettük.


A változtatás lényege

Amennyiben egy vállalkozás már nem kézi számlázót használ, akkor az általa használt számlázó programnak 2018. július 1.-től tartalmaznia kell a funkciót, amely eleget tesz az azonnali számla bejelentési kötelezettségnek, azaz a programnak a számla lezárásakor a számla adatait - ha a számla ÁFA tartalma eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot - automatikusan - emberi beavatkozás nélkül be kell küldenie a NAV rendszerébe.

A jogszabály

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellék­letének 2018. július 1-től hatályos 6. és 13. pontja szerint:

„Az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon számlánként adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyek­ben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelení­tésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adat­szolgáltatást teljesít.

Szintén külön jogszabályban meghatározott módon kell elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100.000 Forintot a számlában áthá­rított adó.”

A számlázótól független teendők

1. Cégkapu regisztráció

Amennyiben a vállalkozásuk valamilyen okból még nem rendelkezik cégkapu regisztrációval, ezt pótolniuk kell a NAV oldalán.

2. Technikai felhasználó létrehozása a NAV online számla rendszerében

Az online számla szolgáltatás használatához - függet­lenül attól hogy milyen számlázó programot használnak - szükséges a NAV online számla felületén egy technikai felhasználó létrehozása. Ezt a technikai felhasználót használják a jövőben a számlázó programok a számladatok beküldésére és lekérdezésére.

A technikai felhasználó regisztrálása a július 1-et követő használathoz kötelező. Ennek a regisztrálása a vállalkozások feladata.

3. A technikai felhasználó számára aláíró kulcsot és csere­kulcsot kell generáltatni a NAV online számla rendszerében.

A technikai felhasználó létrehozásakor a létrehozónak hozzá kell rendelni a megfelelő jogosultságokat, hogy az jogosult legyen a számlaadatok beküldésére (Számlák kezelése) és utólagos lekérdezésére (Számlák lekérdezése).

A regisztrációt a https://onlineszamla.nav.gov.hu/ oldalon végezhetik el.

A következő videó segítséget nyújt a teendőkkel kapcsolatban:

A regisztráció és a felhasználó-kezelés működéséről szóló részletes leírás a https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol oldalon érhető el.

Az itt kapott hozzáférési adatokat ezt követően egyszerűen a NAV oldaláról be kell másolniuk a számlázónk ezzel kapcsolatos beállításaihoz.

Ezt követően Önöknek több teendőjük nincs, a számlák innentől a megadott ÁFA határ túllépése esetén a háttérben automatikusan be lesznek küldve a NAV-hoz. Ennek a státuszát majd egy külön kimutatásban és a számla adatlapján is ellenőrizhetik.


A NAV online kapcsolattal elérhető funkciók & beállítások (Legkésőbb 2018.07.01-től elérhetők)

1. NAV online számla beállítások

Ez a beállítás az egyetlen lépés a számlázón belül a NAV bekötéshez. Itt kell bemásolniuk a NAV online számla oldalán kapott technikai felhasználó azonosítókat a számlázóba. Az adatok mentésekor a program automatikusan ellenőrzi a megadott adatok helyességét.

A beállítás a "Beállításaim - Saját adatok - NAV online számla beállítások" menüpont alatt érhető el.

A sikeres mentés után a NAV bekötés aktív, és kezdődhet a számlázás!

Beállításaim - Saját adatok

Beállításaim - Saját adatok

NAV online számla belépési adatok

NAV online számla belépési adatok

2. Partner ellenőrzése

Ez a NAV által rendelkezésre bocsátott funkció. Segítségével ellenőrizhetik a partnereik adatait. Az ellenőrzéshez a partner adószámát kell megadniuk, majd a NAV válaszképp visszaküldi a vevő nevét, címét és információt az adószám érvényességéről.

Ha az adószám érvényes, a program egy zöld ikont jelenít meg, ha nem érvényes (lejárt, vagy nem létezik), egy piros karika jelenik meg.

A jövőben a funkció segítségével vevőt is lehet majd létrehozni.

A funkció a "Törzsadatok - Vevők - Partner ellenőrzése" menüpont alatt érhető el, vagy közvetlenül a vevő adatlapján.

Partner ellenőrzési funkció

Partner ellenőrzés a vevőtörzsből

3. NAV felé továbbított számlák listája

Valószínűleg a legfontosabb NAV bekötéssel kapcsolatos funkció. Segítségével ellenőrizhető, hogy mely számlák lettek elküldve a NAV rendszerébe, valamint azok státusza is lekérdezhető.

NAV adatszolgáltatások menüpont

A számla adatlapján is ellenőrizhetők a NAV státuszadatok

A beküldésnek a következő státuszai lehetnek:

  • Számla rendben - A számla a NAV oldalán beérkezett és az ellenőrzése sikeresen lezárult
  • Számla hibás - A számla valamely hiba miatt nem került befogadásra. Erről a NAV e-mailben értesítőt küld, ha ez a regisztrációkor be lett állítva.
  • Számla feldolgozás alatt - A számla épp úton van a NAV felé