Warme school

Freinetschool De Vier Tuinen,

                                        Een herenhuis met een grote tuin

Veertig jaar geleden, in 1982, stapten de eerste kinderen onze school binnen. Een school opgericht door ouders. Aanvankelijk waren we een ervaringsgerichte school, mettertijd evolueerden we naar een Freinetschool. 


Célestin Freinet was een Franse pedagoog. Toen hij als leraar in zijn eigen dorpsschool zag dat kinderen wel leergierig begonnen, maar deze nieuwsgierigheid verloren onder invloed van hun schoolboeken, besloot hij het over een andere boeg te gooien. Zo ging hij o.a. met zijn klas op stap. Wat ze op deze uitstappen leerden verwerkten ze dan weer in de klas tot verslagen, teksten, tekeningen, …  De kinderen leerden om levend en zinvol te handelen, in overleg met elkaar en hun begeleiders. Ze kregen in basis dezelfde leerstof als andere kinderen, maar dan met hun eigen wereld als vertrekpunt. 


Nu, 100 jaar later, volgen wij nog steeds deze visie. We vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen en wakkeren hun leergierigheid aan door gebruik te maken van zelfgekozen projecten, vrije teksten, vrije werktijden en een coöperatieve, klasoverschrijdende samenwerking tussen de leefgroepen. 


Ons oude herenhuis geeft een warm en huiselijk gevoel aan de klassen en in de grote tuin kunnen de kinderen heerlijk ravotten tijdens de pauzes en leren tijdens de outdoor lessen.

We volgen de leerplannen en ontwikkelingsdoelen opgesteld door de overheid, maar school is zoveel meer dan het aanleren van leerstof. We geloven dat een kind pas ten volle tot ontwikkeling kan komen als het erop kan vertrouwen dat de begeleiders het beste met hen voorhebben. Deze vertrouwensband wordt opgebouwd door het luisteren naar de kinderen, het aanleren van respect voor elkaar, het aanmoedigen van hun ontwikkeling vanuit hun eigen persoonlijkheid en talenten en het leren om elkaar te begrijpen en naar elkaar te luisteren.


Begeleiders, kinderen maar ook de ouders maken op deze manier samen school. Dankzij de ouderparticipatie vormen we een team dat samen instaat voor de ontwikkeling van de kinderen en de goede werking van de school. Het paradepaardje hiervan is het jaarlijks terugkerende Sprookjesbos, waar kinderen, begeleiders, ouders en ook ex-leerlingen samen schitteren in vijf sprookjes, een evenement dat nu al 35 jaar bestaat en bekend staat in de ruime omgeving.

RONDE

Praatronde, toonronde, vrije tekstenronde, filosofeerronde, boekenronde, giraffenronde, ...

We willen kinderen een klankbord geven, hun wereld de klas binnen laten brengen. 

Durven spreken voor een groep. Leren vragen stellen, leren luisteren, argumenteren, feedback en pluimen geven.

project

Een heerlijke mix van vele vakinhouden. De kinderen kiezen samen het onderwerp waarover ze zullen leren en bepalen mee wat ze willen weten en doen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden, plannen we uitstappen, werken we naar een einddoel toe. Dit kan een voorstelling zijn, een krant, online projectboek, quiz, tentoonstelling...

vrije tekst

Een mooi voorbeeld van levend taalonderwijs. Ze toveren hun eigen verhalen met bijhorende tekening op papier en stellen deze voor aan de klasgroep. 

Ze schrijven eerst een kladtekst en laten deze verbeteren, of kijken hem samen met een begeleider na. 

Ze leren verschillende illustratietechnieken en computervaardigheden kennen om hun tekst af te werken.

vrije werktijd

Wekelijks wordt er meermaals tijd voorzien tussen de instructielessen om te werken aan zelfgekozen opdrachten. Het typen/schrijven van een vrije tekst, een verjaardagskaart voor mama maken, programmeren, voorlezen aan kleuters, werken in de moestuin, koken, ...


klasraad schoolraad

De klasraad, een ronde waar de kinderen problemen en ideeën aanbrengen. Samen naar oplossingen zoeken is de voornaamste vaardigheid die kinderen hierbij leren. Pluimen en schouderklopjes krijgen hier ook een plaats!

De schoolraad, vergelijkbaar met de klasraad, maar dan op schoolniveau met afgevaardigden van alle leefgroepen en een begeleider of de coördinator erbij. 

ouderparticipatie

Het schoolleven houdt heel wat in. De ouders zijn van groot belang. Iedereen helpt mee, zo bouwen we samen aan de school.

Ouders kunnen zich op verschillende manieren engageren, elk met zijn talenten en zijn tijd: in het bestuur, in een werkgroep (feestbende, werkgroep sprookjesbos, werkgroep ICT, ...), op poets- en klusdagen, vervoer & deelname bij uitstappen, als zwemouder...

Het is een verhaal van geven en nemen, elk met zijn/haar/hun expertise. 

coöperatief 

Kinderen laten samenwerken vinden we heel belangrijk. In een graadklas leren kinderen van en met elkaar. Ze geven als het ware de klaswerking jaar na jaar aan elkaar door. Om dit in goede banen te leiden trainen we samenwerkingsvaardigheden, coöperatieve werkvormen, groepsrollen en verbindende communicatie.

sprookjesbos

Het paradepaardje van onze school, waar we jaarlijks gemiddeld 3000 bezoekers mogen ontvangen. Een groots evenement dat steeds plaatsvindt op de eerste zondag en tweede zaterdag van juni. Ouders, kinderen, oud-leerlingen, begeleiders, ...schitteren samen in 5 sprookjes in het unieke kader van een stadspark.

www.sprookjesbos.org

huiswerk

Huiswerk is een brug tussen school en thuis, het ondersteunt de groei naar zelfstandigheid en zin voor verantwoordelijkheid.

Huiswerk moet steeds zinvol zijn en beperkt in tijd. Zo is er voldoende tijd om eigen interesses te ontplooien en te spelen. 

Meer lezen over de uitgangspunten, verwachtingen t.a.v. ouders, verwachtingen t.a.v. de school, lees dan HIER verder. 

Eindtermen & leerplannen

Net als alle andere scholen volgen we de eindtermen & ontwikkelingsdoelen opgesteld door de overheid. Deze vertalen zich verder in leerplannen. Binnen onze scholengemeenschap kozen we te werken met de leerplannen van OVSG. Deze pakken per 1 september 2023 uit met nieuwe leerplannen (Leer Lokaal).

zorg

We dromen van een school waar kinderen en schoolteam met plezier komen leren en werken. Waar aandacht is voor levenslang leren en waar ingezet wordt op de talenten van elk. Waar iedereen kansen krijgt om te groeien binnen de context van de groep en de visie van de school. Waar ouders terecht kunnen met hun vragen, kunnen participeren. 

Meer lezen? Klik HIER

Peuter in de startblokken

2,5 jaar, tijd voor een nieuwe uitdaging … de school.  Een grote stap voor het kind en de ouders.  

Het welslagen van deze uitdaging hangt af van heel wat zaken: de voorbereiding thuis, de opvang in de klas, de persoonlijke ontwikkeling, het eigen karakter van je kind, de dynamiek in de groep, de begeleiders zelf, … .  

                         Lees onze brochure