Onze scholen

De Kubus

Scholengemeenschap De Kubus

Patrick Trines

Gerdingerpoort 20, 3960 Bree

089 46 34 14

patrick.trines@dekubus-bree.be

De Boemerang

Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs

Patrick Trines / Marij Winters

Gerdingerpoort 20, 3960 Bree

089 46 34 14

directie.deboemerang@dekubus-bree.be

www.deboemerang-bree.be

De Kei

Vrije Basisschool

Edith Kuppens

Jef Van Hoofstraat 3, 3960 Bree-Beek

089 46 16 77

directie.dekei@dekubus-bree.be

www.dekei-beek.eu

De Vuurvogel

Vrije Basisschool

Manuela Coenen / Nele Vanneste

Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree

089 46 50 81

directie.devuurvogel@dekubus-bree.be

www.devuurvogel.be

De Wissel

Vrije Basisschool

Peter Vangeloven

Opitterkiezel 240A, 3960 Bree-Opitter

089 86 43 53

directie.dewissel@dekubus-bree.be

www.dewissel-opitter.be

Kadee

Vrije Basisschool

Miranda Vangeloven

Bosstraat 23, 3960 Bree-Tongerlo

089 86 69 16

directie.kadee@dekubus-bree.be

www.basisschoolkadee.weebly.com