กศน.ตำบลประณีต

คลิปการประกวด กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ระจำปีงบประมาณ 2564 ระดับกลุ่มเบญจบูรพา


5DPlus.mp4

คลิปการประกวด กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับกลุ่มเบญจบูรพา

สำเนาของ 5D กศน.ตำบลประณีต 11-7-63.mp4

ข้อมูล กศน.ตำบลประณีต

  • กศน.ตำบลประณีต ตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านตลุง หมู่ที่ 2 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

  • พิกัดที่ตั้ง : ละติจูด 12.517906 ลองจิจูด 102.371658

  • นางสาวปิยฉัตร ศรีสุราช ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

  • โทร 091-7970660

  • เว็บไซต์ https://www.facebook.com/psrisurat.nfe

  • นายวีระพันธ์ วงษ์นาป่า ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ

  • โทร 091-88462754 ศูนย์การเรียนรู้

c7da849b8482372cce85cdb52b17e1f2.MOV