Croeso i Cyfarthfa Park Primary School

Cyfarthfa Park Site - Juniors

Gwaelodygarth Lane

Merthyr Tydfil

CF47 8RE

Norman Terrace Site - Infants

Norman Terrace

Merthyr Tydfil

CF47 8SD

TELEPHONE: 01685 351807


Email - Office@cyfarthfapark-pri.merthyr.sch.uk