Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

In această secţiune se vor regăsi informaţii cu privire la rezultatele implementării proiectului şi acces la principalele livrabile ale proiectului.

 1. Sondaj privind percepţia publică, a justiţiabililor şi a profesioniştilor din domeniul juridic asupra sistemului judiciar/ actului de justiţie
 2. Strategie de comunicare la nivelul sistemului judiciar, plan de măsuri de intervenţie coerentă, metodologie de monitorizare a nivelului de percepţie şi ca cauzelor care îl generează
 3. Modul e-learning de instruire în domeniul comunicării
 4. Ghid de bune practici în relaţia CSM cu puterea executivă
 5. Ghid de bune practici în relaţia CSM cu puterea legislativă
 6. Ghid de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass-media
 7. Ghid de bune practici cu celelalte profesii juridice, cu precădere privind relaţia cu avocaţii
 8. Îndrumar pentru utilizarea spaţiului social media adresat magistraţilor şi instituţiilor din sistemul judiciar
 9. Broşuri de prezentare a instituţiilor din sistemul judiciar
 10. Spoturi de informare publică
 11. Interviuri cu magistraţi
 12. Broşuri adresate justiţiabililor privind rolul instituţiilor din sistemul judiciar, circuitul şi modalitatea de soluţionare a cererilor, orientarea în instanţă/ parchet
 13. Materiale audio-video privind instituţii juridice de interes
 14. Broşuri de informare adresate justiţiabililor, specializate pe teme în contextul prevederuilor noilor coduri, precum şi cu privire la competenţa şi serviciile oferite de diverse instituţii judiciare
 15. Pachet informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile