Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

11.Relansare procedura selectie - Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția unui expert pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (termen limită depunere: 01.04.2019)

STATUS: FINALIZATĂ

Invitaţie de participare şi caiet de sarcini (data publicării: 07.03.2019)

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie (data publicării: 02.04.2019)

10.Relansare procedura selectie - Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția experţilor pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (termen limită depunere: 20.02.2019)

STATUS: FINALIZATĂ

Invitaţie de participare şi caiet de sarcini (data publicării: 04.02.2019)

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie (data publicării: 07.03.2019)

9.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția experţilor pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 21.12.2018 termen limită depunere: 16.01.2019)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Clarificare privind invitatia de participare si caietul de sarcini (data publicare: 8.01.2019)

Invitaţie de participare şi caiet de sarcini

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie (data publicării: 23.01.2019)


8.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția unui expert din cadrul sistemului judiciar (judecator/ procuror/ judecator inspector/ procuror inspector) pentru activitățile de elaborare și prezentare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spaţiul social media/ platformelor on-line, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 10.12.2018 termen limită depunere: 14.01.2019)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Invitatie de participare si caiet de sarcini

Anunț privind rezultatul procedurii de selecției (data publicării: 22.01.2019)

7.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția a trei experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu mass-media, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 4.12.2018 termen limită depunere: 15.01.2019)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Invitatie de participare si caiet de sarcini

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie (data publicării: 23.01.2019)


6.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 15.11.2018 termen limită depunere: 5.12.2018)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Invitatie de participare si caiet de sarcini

Anunt privind rezultatele selectiei (data publicarii: 20.12.2018)

5.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spaţiul social media/ platformelor on-line, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 2.11.2018 termen limită depunere: 23.11.2018)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Invitatie de participare si caiet de sarcini

Anunt privind rezultatele selectiei (data publicarii: 10.12.2018)

4.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu mass-media, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 2.11.2018 termen limită depunere: 23.11.2018)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Invitatie de participare şi caiet de sarcini

Anunt privind rezultatele selectiei (data publicarii: 29.11.2018)

3.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 17.10.2018 termen limită depunere: 05.11.2018)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Invitatie de participare si caiet de sarcini

Clarificare privind formula de calcul a punctajului tehnic din caietul de sarcini (data publicare: 25.10.2018)

Anunt privind rezultatele selectiei (data publicarii: 15.11.2018)


2.Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția unui expert pentru actualizarea pachetului informativ în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 29.09.2018 termen limită depunere: 19.10.2018)

STATUS: PROCEDURA FINALIZATA

Invitatie de participare si caiet de sarcini

Anunt privind rezultatele selectiei (data publicarii: 22.10.2018)

1.Relansare procedura selectie - Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția experţilor pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (termen limită depunere: 20.02.2019)

STATUS: FINALIZATĂ

Invitaţie de participare şi caiet de sarcini (data publicării: 04.02.2019)