Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Strategie de comunicare pentru sistemul judiciar

Elaborarea unei strategii de comunicare unitara la nivel de sistem, elaborarea unui plan de masuri de intervenţie coerent si adaptat diverselor grupuri ţinta în vederea cresterii încrederii publice în justiţie, precum si a unei metodologii de monitorizarea a nivelului de percepţie si a cauzelor care îl genereaza au fost vazute ca probleme importante care sa fie tratate in acest context.

Strategia de comunicare va viza cel puţin doua paliere - comunicarea instituţiilor centrale (CSM/MP/IJ) în exterior (sistem judiciar, executiv, legislativ, public, celelalte profesii juridice, alte instituţii de ex. Curtea Constituţionala, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţionala de Grefieri si Inspecţia Judiciara) si comunicarea sistemului judiciar cu publicul si celelalte profesii juridice.

In considerarea concluziilor sondajului de opinie si ale analizei modalitaţii si mijloacelor de comunicare publica actuale la nivelul sistemului judiciar, strategia de comunicare va furniza si un plan de masuri pe termen scurt/mediu si lung, inclusiv recomandari in privinta modalitatii de organizare a campaniei de informare si constientizare care se va derula in cadrul proiectului în vederea consolidarii imaginii instituţiilor centrale si a sistemului judiciar, precum si o metodologie privind monitorizarea efectelor masurilor propuse.

De asemenea, in baza analizei efectuate cu privire la modalitatea de comunicare actuala la nivelul sistemului judiciar, Strategia/planul de masuri va viza si actiuni privind dezvoltarea si uniformizarea mijloacelor/canalelor de comunicare dinspre sistemul judiciar catre public.

Documentul va fi dezbătut în cadrul a 3 ateliere de lucru, iar forma sa finală va fi prezentată in cadrul unei conferinte nationale care va avea loc la Bucuresti.

Strategia urmeaza a fi editata, machetata, tiparita si distribuita in aproximativ 500 de exemplare, care vor fi distribuite partenerilor, instantelor judecatoresti, precum si participantilor la diferitele evenimente de promovore a documentului care vor fi organizate in cadrul proiectului.