Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Sondaj privind percepția publică asupra sistemului judiciar

Activitatea vizeaza 3 aspecte specifice:

- determinarea perceptiei cu privire la sistemul judiciar si la actul de justiţie din România;

- analiza cauzelor nivelului de percepţie;

- analiza principalelor surse de informare/canale de comunicare care genereaza percepţia.

Pentru determinarea celor 3 aspecte specifice esantionarea la nivelul persoanelor vizate va avea in vedere 3 categorii de respondenti (1) profesionisti din domeniul juridic (magistraţi, grefieri, avocaţi, executori, experţi judiciari etc.) (2) justiţiabili si (3) persoane care nu au avut contact cu sistemul (deloc sau in perioada recenta de ex. in ultimii 3 ani) iar la nivel institutional esantionarea va viza judecatoriile din resedinţa de judeţ, tribunalele si curtile de apel, precum si parchetele de pe langa aceste instante. Sfera de cercetare va viza si serviciile de grefa, relaţii cu publicul, precum si aspecte privind comunicarea si transparenţa.

Din punct de vedere metodologic va fi avuta in vedere utilizarea mai multor metode, instrumente specifice precum focus-grup-uri in etapa cantitativa si/sau colectarea raspunsurilor pe baza de chestionar sau interviuri face to face/on-line in etapa calitativa. Pentru a spori acurateţea concluziilor, sondajul va avea un grad corespunzator de detaliere. Concluziile sondajului vor fi utilizate in elaborarea Strategiei de comunicare.