Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Pachet informativ drepturi grupuri vulnerabile

Pachetul informativ reprezinta un instrument de informare adresat grupurilor vulnerabile, elaborat la nivelul CSM in cadrul proiectului „Imbunataţirea accesului la justiţie. O abordare integrata cu accent pe populatia roma si alte grupuri vulnerabile”, finanţat în cadrul MFN 2009- 2014. Materialul este format din format din 11 secţiuni în care sunt oferite clarificari în privinţa definirii conceptelor de vulnerabilitate si grup vulnerabil, modalitaţii si condiţiilor în care se poate beneficia de asistenţa juridica gratuita în cauze civile si penale, serviciile sociale oferite de autoritaţile locale, masuri de protecţie împotriva discriminarii, masuri de protecţie împotriva violenţei domestice si sprijinul oferit victimelor, protecţia si drepturile persoanelor cu dizabilitaţi, aspecte privind sfera relaţiilor de familie/casatorie, asigurari de sanatate, securitate sociala etc.

Avand in vedere intervalul de timp trecut de la momentul elaborarii acestor materiale, este necesar sa se actualizeze forma predata, în funcţie de modificarile ce ar putea interveni în legislaţia relevanta în acest interval de timp.

In considerarea interesulului manifestat de autoritatile publice locale si centrale fata de acest material, urmare a consultarii derulate de CSM, se are in vedere multiplicarea unui numar suficient de exemplare si distribuirea acestora la nivel national catre instanţe/parchete/barouri/autoritati locale si centrale, structuri membre in cadrul Grupurilor de Lucru Mixte care monitorizeaza implementarea ,,Strategiei Guvernului României de incluziune a cetaţenilor români aparţinând minoritaţii rome pentru perioada 2015-2020”, birouri judeţene pentru romi (BJR-uri), experţii locali pentru romi, membrii grupurilor de iniţiativa locala (GIL), reprezentanţi ai ONG-urilor care se ocupa de domeniul social vulnerabil/populaţia roma, ai comunitaţilor rome sau alte structuri cu atributii in domeniu.

Pachet informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile