Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Ghiduri de bune practici

Proiectul urmareste elaborarea a 5 ghiduri de bune practici respectiv:

1. Ghid de bune practici în relaţia CSM cu puterea executiva;

2. Ghid de bune practici în relaţia CSM cu puterea legislativa;

3. Ghid de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass- media;

4. Ghid de bune practici cu celelalte profesii juridice, in special avocaţii – care sa aiba drept scop reglementarea comunicarii în instanţa si în afara ei, în vederea inclusiv a previzibilitaţii unor situaţii de incompatibilitate, reducerii volumului de activitate al judecatorului, procurorului si avocatului prin reglementarea cuprinsului si volumului actelor de procedura (numar de pagini, modele, durata concluziilor orale etc.), circumstanţierea condiţiilor în care pot fi facute declaraţii publice de reprezentanţii celor doua profesii, respectarea confidenţialitaţii client/avocat, reducerea onorariului avocaţial, cauzele în care se impune reprezentarea în procesul civil, etc.

5. Îndrumar cuprinzând linii directoare pentru utilizarea de catre magistraţi si instituţiile din sistemul judiciar a spaţiului social media/platforme on-line.

În realizarea acestor ghiduri, în cadrul proiectului vor fi implementate următoarele sub-activităţi:

  • organizarea a 30 de mese rotunde/ workshopuri ca etapă de facilitare a redactării ghidurilor;
  • organizarea unor activităţi de diseminare a ghidurilor finale.