Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Dezvoltare metodologie horizon scanning și analiză media

Activitatea vizeaza elaborarea unei metodologii pentru un modul informatic de tip horizon scanning si analiza media pentru Inspecţia Judiciara în vederea implementarii unui mecanism sustenabil privind sesizarea din oficiu.