Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Campanie de informare a cetățenilor

Avand in vedere Strategia de comunicare si planul de masuri elaborate in cadrul proiectului, conceperea campaniei de informare si constientizare va urmari o abordare unitara a mijloacelor care vor fi utilizate astfel incat sa existe o adaptare si o complementaritate a mesajelor transmise in functie de canalele de comunicare utilizate.

Campania de informare va viza cel putin:

- elaborarea de spoturi de informare specializate pe cel putin doua directii specifice: informare publica corecta si consolidare imagine instituţionala/consolidare imagine sistem judiciar si difuzarea acestora în mediul audiovizual (radio si televiziune), in mediul publicitar outdoor si in mediul on-line (platforme sociale, remarketing etc.);

- realizarea si difuzarea unor interviuri cu judecatori si procurori cu privire la valorile profesiei, dilemele morale, viaţa profesionala, viaţa de zi cu zi, precum si alte teme de interes, precum si cu persoanecare au avut contact cu sistemul judiciar;

- dezvoltarea si multiplicarea unor brosuri care sa clarifice justiţiabililor rolul instituţiilor din sistem, circuitul si modalitatea de soluţionare a cererilor, precum si sa faciliteze orientarea justiţiabilului în instanţa; materialele de informare vor fi distribuite la sediul instantelor/pachetelor pentru a fi disponibile pentru justitiabili, precum si in mediul on-line. Se va avea in vedere inclusiv tiparirea unei brosuri de prezentare a sistemului judiciar in sistemul Braille, precum si in format audio;

- elaborarea unor materiale audio – video privind serviciile furnizate de instanţe/parchete - clipuri informative care vor fi difuzate pe sistemul integrat de afisaj amplasat în zonele accesibile publicului din instanţe/parchete, precum si in mediul on-line;

- dezvoltarea unui sistem integrat de mijloace/canale de comunicare a sistemul judiciar catre public – analiza si uniformizarea modalitaţii si conţinutului comunicarii, interconectarea echipamentelor care asigura vizualizarea la sediul instanţelor/parchetelor a informaţiilor privind serviciile oferite.