Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Broșuri de informare specializate pentru justițiabili

Activitatea din proiect presupune elaborarea a 4 tipuri de brosuri de informare, specializate pe 4 teme specifice – drept penal, dreptul familiei, drepturile cetaţenilor, precum si competenţa si serviciile oferite de diversele instituţii judiciare. Aceste materiale informative, odata elaborate si tiparite într-un format care sa fie usor accesibil destinatarilor, urmeaza a fi distribuite la sediile tuturor instanţelor si parchetelor din ţara, unde vor fi amplasate în locuri special destinate accesului public, pentru a putea fi consultate si/ sau luate de catre destinatarii acestora, respectiv justiţiabilii care doresc sa se informeze si sa afle mai multe despre drepturile si obligaţiile pe care le au conform legii. Aceste brosuri vor fi disponibile si on-line, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii si al membrilor asocierii, precum si pe portalul instanţelor.