Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

Conform Ghidului Beneficiarului POCA, in aceasta sectiune se regasesc informatiile referitoare la denumirea contractorilor implicati in implementarea contractului de finantare, obiectul si valorile contractelor de achizitie

Lista contractorilor