Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar - cod MySMIS2014+ 118765/SIPOCA 454

Servicii de organizare a unei campanii de informare a cetăţenilor cu privire la sistemul judiciar şi serviciile furnizate de acesta aferente proiectului "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar" (cod MySMIS 118765/SIPOCA 454)

Anunţ de participare

Referat de oportunitate