GESTIB FAMÍLIES

El GESTIB és una eina adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

Requisit d’accés: S’ha de disposar d’un usuari i una contrasenya. O bé d’un certificat digital (DNI electrònic, FNMT)

CAL SABER: la informació dels alumnes només serà visible si aquests són menors d’edat.

ACCÉS GESTIB

Què he de fer si no record la contrasenya? I si m'ha caducat la contrasenya?