Claustre

Equip Directiu

Direcció: Marian Pou

Cap d'Estudis: Miriam Pellicer

Secretària: Maria Escandell

Educació Infantil

3 anys A: Juanfra Estepa

3 anys B: Malen Pérez

Suport: Mercedes Fernández

4 anys A: Analisa Riera

4 anys B: Mati Ferrer

Suport: Verònica Martín

5 anys A: Cristina Juan

5 anys B: Gloria Ferrer

Educació Primària

Primer A: Iris Sánchez

Primer B: Victòria Llabrés

Segon A: Esther Calbet

Segon B: Marga Cardona

Tercer A: Carmen Marí

Tercer B: Carol Rodríguez

Quart A: Toni Gonzàlez

Quart B: Xavi Penadés

Cinquè A: Neus Ripoll

Cinquè B: Mònica Serra

Sisè A: Pedro Costa

Sisè B: Verònica Pérez

Especialistes

Anglès: Joana Ferrer

Anglès: Silvia Tusquets 

Anglès: Ana Capitán

E. Física: Maria Font

PT: Ester Asensio

AD: Carmen Román

Música: Josep Cardona

PT: Yolanda Mesado

PT: Natàlia Riera

AL: Noèlia Iglèsias

Religió: Judit Blazquez

Orientadora: Tere Ruiz

ATE: Marga Tur

ATE: Raquel Escribano

PTSC: Lorena Garcés

ATE: Damàris García

ATE: Ana Maria Martínez

ATE: Ana Bonet