Espais d'aprenentatge

Aquests espais propicien i construeixen un lloc d'aprenentatge, respectant el ritme, les necessitats i interessos de cada infant.

Els espais i els seus materials estan preparats perquè els nins i nines puguin aprendre de manera activa, vivencial i autònoma des de la no directivitat i intervenció de l'adult.

INFANTIL

PRIMER CICLE

SEGON CICLE

TERCER CICLE