Concept

Fysiek netwerk

In het verleden werden verschillende netwerken aangelegd voor verschillende diensten. Voor telefonie werd een koper netwerk aangelegd, voor TV een aparte Coax bekabeling en voor de video-intercom weer een ander netwerk. Verschillende netwerken die allemaal afzonderlijk beheerd moeten worden. Dat kan efficiënter.  Alle verschillende diensten kunnen gebruik maken van één fysiek netwerk met een virtuele scheiding door middel van zgn. vlans (virtuele local area networks). Daarmee wordt één fysiek netwerk gebruikt voor meerdere virtuele netwerken.Virtuele scheiding

Uw interne netwerk wordt door middel van een firewall op een veilige manier aangesloten op het externe publieke netwerk. De verschillende diensten die vanaf dit publieke netwerk worden aangeboden worden virtueel gescheiden en over uw fysieke netwerk gedistribueerd.  Op elke plaats in het interne netwerk is een beveiligde toegang tot elk van de aangeboden diensten mogelijk. Uw cliënten krijgen bijvoorbeeld toegang tot TV en internet. Uw medewerkers krijgen toegang tot hun eigen diensten. 

Beheer

Doordat alle virtuele netwerken over één fysieke verbinding lopen kan ook het beheer worden beperkt. De eisen worden bepaald door de zwaarste gebruiker met afspraken over beschikbaarheid. De focus van uw ICT afdeling kan volledig liggen op de functionaliteit van haar verschillende applicaties en diensten. Het beheer van het netwerk kan geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door Commplaza.  

Voor alle geleverde diensten levert Commplaza een klantportaal waarmee realtime de status van het netwerk of dienstaanvragen kan worden opgevraagd.
© 2019 Commplaza BV