Un projecte amb 4 programes que es fonamenten en les premisses de la tradició pedagògica que han sigut avalades pels avenços de la neurociència aplicada a l'aula

El projecte Encaix desenvolupa quatre programes:

- Programa d'Estimulació multisensorial i Mindfulness

Diferenciant l’edat del nen (des de P0 a P5) les programacions d’activitats d’estimulació tenen com a objectiu desenvolupar la capacitat cerebral del nadó o de l’infant. Segons la quantitat i qualitat dels estímuls rebuts ens aquests primers anys de vida dependrà, en part, el creixement de les seves estructures i circuits neuronals.

El programa es complementa amb tècniques de Mindfulness adequades a l’edat: edumindfulness®. Podeu conèixer el programa a: edumindfulness.cat


- Programa Nests® (neuroambients®): Educació de les intel·ligències, les emocions i la creativitat

Seguint la teoria d’en Howard Gardner i el model d’educació emocional d'en Rafael Bisquerra, es treballa cada una de les nou intel·ligències, incloent l’existencial, en una programació didàctica específica que incorpora les emocions i el foment de la creativitat dintre un neuroambient determinat. Aquest programa ha estat desenvolupat per l’equip docent del centre, assessorats per institucions escolars i universitàries europees capdavanteres en la pedagogia de les intel·ligències múltiples, l’educació emocional i la creativitat. Podeu conèixer el programa a: nests.cat


- Programa de famílies

Els pares, a casa i als diferents entorns de la família, poden ser els autèntics protagonistes de l’estimulació i l’educació de les intel·ligències dels seus fills. El treball conjunt dels pares amb l’escola a través de la participació en els neuroambients, els tallers i la formació personalitzada o compartida en grups de pares (escola de famílies) amb els que desenvolupen el projecte al centre, és un dels eixos del projecte Encaix. Alhora suposa un acompanyament amb els serveis i extraescolars, així com amb el Departament d'Orientació de l'escola.

Treballem en equip contra l’assetjament a través del programa internacional KIVA (Finlàndia) i del Programa TEI (millora de la competència emocional entre iguals) .


- English program

Aprofitem el període sensitiu òptim per a l’aprenentatge de les llengües d’aquestes edats per a potenciar la llengua anglesa. El projecte contempla tota una amplia sèrie de continguts i activitats que es fan en llengua anglesa, amb l’objectiu d’avançar i assolir elevats nivells de competència en aquest idioma a la primària i secundària. Comptem amb nadius que entren diàriament a l’aula per fomentar des del joc l’aprenentatge de l’anglès. També el programa TIC i la música es realitzen en llengua estrangera.


Si vols saber més, contacta amb nosaltres