ACTIC

ACTIC:

Som centre col·laborador. L’ACTIC és un certificat que dona a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de coneixements té la persona en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.

Reserva de dates disponibles a: http://actic.gencat.cat 


Preparació per a la prova oficial ACTIC Avançat (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) de la Generalitat de Catalunya. 

Persones que han superat el nivell mitjà de l'ACTIC. 

Preparació de les competències C4 i C8.

Es faran diverses sessions de formació en línia i l’alumnat disposarà de materials, qüestionaris i videotutorials en el seu espai virtual personal.

GRUP REDUÏT / POSSIBILITAT D’EXAMINAR-SE EN EL MATEIX CENTRE.

CERTIFICACIÓ OFICIAL QUE POT DONAR PUNTS O MÈRITS EN CONCURSOS I OPOSICIONS.


Preparació per a la prova oficial ACTIC Mitjà (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) de la Generalitat de Catalunya. 

Persones amb coneixements mitjans d'informàtica o que han superat el nivell bàsic de l'ACTIC.

Es faran diverses sessions de formació en línia i l’alumnat disposarà de materials, qüestionaris i videotutorials en el seu espai virtual personal.

GRUP REDUÏT / POSSIBILITAT D’EXAMINAR-SE EN EL MATEIX CENTRE.

CERTIFICACIÓ OFICIAL QUE POT DONAR PUNTS O MÈRITS EN CONCURSOS I OPOSICIONS.