ORIENTACIÓ

El centre disposa de servei d'orientació, que pertany al Servei Psicopedagògic Escolar de la Conselleria d'Educació, Innovació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

S'encarrega de detectar i donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu dels nostres alumnes des de l'inici de la seua escolarització, perquè siguen tractades pels especialistes inclosos a la plantilla docent (mestres d'Audició i Llenguatge i Pedagogia Terapèutica).