RECURSOS HUMANS

El CEIP Tombatossals compta amb:

  • 8 mestres especialistes d'Educació Infantil.
  • 11 mestres tutors/es d'Educació Primària.
  • 3 mestres especialistes d'Anglès.
  • 2 mestres especialistes d'Educació Física.
  • 1 mestre especialista de Música.


  • 4 mestres de Pedagogia Terapèutica.
  • 3 mestres d'Audició i Llenguatge
  • 2 Educadors
  • Orientadora
  • Zeladora