AMPA

El nostre centre compta amb una nombrosa Associació de Mares i Pares de l'Alumnat. S'encarrega de gestionar, entre altres coses:

  • Activitats extraescolars
  • Escoleta matinera i vespertina
  • Festes
  • Uniformitat escolar

Accès a la seua web: https://ampatombatossals.com/