ADMINISTRACIÓ

Equip Directiu del CEIP Tombatossals:

      • Director: Christian Lara Burriel. Resoldrà temes d'organització general de l'escola
      • Cap d'Estudis: Roberto Grau Ejarque. Resoldrà temes pedagògics
      • Secretària: Cristina Casañ Renau. Resoldrà temes administratius

Horari d'atenció del Director:

A determinar

Horari d'atenció del Cap d'Estudis:

A determinar

Horari d'atenció de la Secretària:

A determinar

ÀREA DE DESCÀRREGA