ADMINISTRACIÓ

Equip Directiu del CEIP Tombatossals:

      • Director: Christian Lara Burriel. Resoldrà temes d'organització general de l'escola.
      • Cap d'Estudis: Roberto Grau Ejarque. Resoldrà temes pedagògics.
      • Secretària: Cristina Casañ Renau. Resoldrà temes administratius.

Horari d'atenció del Director:

Dimarts i dijous de 9 a 10 hores

Horari d'atenció del Cap d'Estudis:

Dilluns i divendres de 11.30 a 12.30 hores

Horari d'atenció de la Secretària:

A determinar

ÀREA DE DESCÀRREGA