ADMINISTRACIÓ

Equip Directiu del CEIP Tombatossals:

      • Director: Christian Lara Burriel. Resoldrà temes d'organització general de l'escola
      • Cap d'Estudis: Roberto Grau Ejarque. Resoldrà temes pedagògics
      • Secretària: Cristina Casañ Renau. Resoldrà temes administratius

Horari d'atenció del Director:

Dimecres de 11:30 a 12:30 hores

Dijous de 15:30 a 16:15 hores

Horari d'atenció del Cap d'Estudis:

Dimarts de 15:30 a 16:15 hores

Dijous de 11:30 a 12:30 hores

Horari d'atenció de la Secretària:

Dimarts de 10:00 a 11:00 hores

Dijous de 9:00 a 10:00 hores

ÀREA DE DESCÀRREGA