CONEIX-NOS

Les unitats específiques de comunicació i llenguatge integrades en centres ordinaris constitueixen un recurs dirigit a l’atenció de l’alumant amb trastorn de l'espectre autista i altres trastorns amb una afectació greu de la comunicació i la interacció social, en un context d’inclusió i estan destinades a donar una resposta educativa adequada a les necessitats específiques d’aquest alumnat.

Aquestes unitats són considerades com un aula de recursos oberta al centre i a la comunitat, que combina les funcions d’atenció a l’alumnat amb l’assessorament a la comunitat educativa i dinamització de les activitats d’inclusió socioescolar. Han de possibilitar la inclusió de l’alumnat en l’aula ordinària en el major grau possible ja que en cap cas podrà escolaritzar-se un alumne/a a temps total en la unitat específica i, independenment de la modalitat d’escolarització, els alumnes disposaran d’un grup de referència per a realitzar les distintes activitats escolars i extraescolars.