PROJECTE EDUCATIU

El CEIP Tombatossals és un centre públic valencià de nova creació, amb un claustre jove, dinàmic i tolerant que propugna la integració i participació de tots els membres de la Comunitat educativa i que mostra sensibilització pel medi ambient i pel més desafavorits.

Serà un centre educatiu reconegut per la qualitat i la innovació en les seves estratègies pedagògiques, el desenvolupament integral dels seus estudiants i la competència, eficàcia i eficiència del seu personal docent. També serà una escola inclusiva amb interrelacions en altres centres i entitats.

Els valors que guien el nostre centre són:

  • La qualitat en els aspectes didàctics i organitzatius
  • Implicació amb el medi ambient
  • La solidaritat
  • La professionalitat, ganes de superació i treball en equip (companyerisme) dels nostres docents/educadors
  • La inclusió i participació de tota la Comunitat Educativa