PLURILINGÜISME

Programa Plurilingüe i Intercultural.

Des del present curs 2018-2019, iniciem aquest programa per a Educació Infantil i 1r cicle.

Per tant, al nostre centre s'impartiran en anglés les següents sessions:

  • Infantil: dues sessions setmanals.
  • 1r Cicle: dues sessions setmanals, Competència Comunicativa Oral i Plàstica.
  • 2n i 3r cicle: com fins ara. El nou programa començara a impartir-se al curs 2019-20.