PLURILINGÜISME

Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià.

Des del present curs 2017-2018, iniciem aquest programa amb dos sessions setmanals d'anglès a Infantil amb la fi que, amb el temps, l'alumnat conega les tres llengües: el valencià, el castellà i l'anglès.

A més a més, des de 1r de Primària incrementem el nombre d'hores en anglès, ja que l'àrea de plàstica també es realitza en aquesta llengua.