ESPECIALITATS

Anglès: Lledó Peris Cervera

Anglès: Ruth Padilla Maldonado

Educació Física: Roberto Grau Ejarque

Educació Física: Vanesa Folch

Música: Christian Lara Burriel

Música: Per determinar

Pedagogia Terapèutica: Nuria Simó

Audició i Llenguatge: Evelyn Garcés

Religió: Alicia Lope