ESPECIALITATS

Audició i Llenguatge: Esther Benhamu Rodríguez

Anglès: Lledó Peris Cervera

Anglès: Ruth Padilla Maldonado

Educació Física: Roberto Grau Ejarque

Educació Física: Juan Carlos Gimeno López

Música: Christian Lara Burriel

Música: Santiago Paredes Bono

Pedagogia Terapèutica: Mercedes Teruel Pla

Audició i Llenguatge: Mercedes Teruel Pla

Religió: María Ofelia Gascó Pavía

Religió: Lidón Segura Dolz