Mar Pereira Álvarez (Vigo, 1967) licenciouse en Física. Os seus estudos superiores e posterior experiencia laboral servíronlle para ter a máxima responsabilidade no eido tecnolóxico no ámbito da Xunta e desde o ano 2012 dirixe a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)