LICEUM ASTRID

REKRUTACJA PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 2022/23

Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.

Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców


WYBIERZ WŁASNĄ DROGĘ EDUKACJI

Liceum Astrid w Warszawie jest niepublicznym liceum ogólnokształcącym z uprawnieniami szkoły publicznej.

Nasi uczniowie spełniają obowiązek szkolny poza szkołą, w tzw edukacji domowej.

Mogą to realizować w trzech różnych formatach:


  1. WOLNA SZKOŁA DEMOKRATYCZNA BULLERBYN TO Pełna forma uczestniczenia w społeczności Bullerbyn od poniedziałku do piątku; będąc uczniem Liceum Astrid możesz co tydzień wyjeżdżać na trzy dni i dwie noce na kampus Wioski Bullerbyn 40 km od centrum Warszawy. Pozostałe dni możesz spędzić w mieście. Edukacja demokratyczna daje Ci przestrzeń do decydowania o sobie i do partycypowania w tworzeniu zasad społeczności szkolnej. To ty wybierasz w czym bierzesz udział, w co się angażujesz, czy w ogóle się angażujesz i jak realizujesz obowiązek nauki. Kiedy, czego i jak się uczysz.

  2. TUTORING + ZAJĘCIA - w tej formule masz zapewnioną indywidualną opiekę tutora, z którym spotykasz się raz w tygodniu. Możesz też uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do matury. Zapraszamy Cię do naszych lokali w Śródmieściu.

  3. Możesz też wybrać po prostu samodzielną EDUKACJĘ DOMOWĄ i spotykać się z nami tylko podczas egzaminów klasyfikacyjnych;

Wybierz odpowiadającą Ci formę i zapisz sie do Liceum Astrid:

289 LO ASTRID

W dniu 19 czerwca 2017 r. Fundacja DZIECI MAJĄ GŁOS nadała Statut Liceum Astrid, który po zmianach w styczniu 2019 otrzymał następujące brzmienie: Statut z 28 stycznia 2019 r.

1. Głównym zadaniem Liceum jest tworzenie warunków umożliwiających uczniom rozwój osobisty z poszanowaniem ich godności, wolności światopoglądowej oraz uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów i ich rodziców.

2. W swojej działalności Liceum kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia. Zakłada się współdziałanie wszystkich członków społeczności szkolnej na rzecz dobra uczniów.

3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Liceum i organizacji działających w Liceum, prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.Współpracujemy z: