Lustfylld läsning

Arbetssätt

God läsförståelse är grunden till all inlärning och avgörande för elevers resultat i alla ämnen.

I detta projekt har vi arbetat med att integrera läsning, ordförståelse och fördjupning av ett sammanhang genom att använda en bok som utgångspunkt för ett temaarbete. Detta temaarbete innehåller många olika ämnen och kunskapskrav som alla kretsar kring temat i boken. Högläsning har i detta projekt haft en betydande roll för att involvera alla eleverna i projektet. Idén bakom detta var att försöka nå de elever som inte redan skulle säga sig vara intresserade av läsning genom att hitta andra ingångar till bokens tema.

Ett sätt att med framgång skapa nya ingångar och nyfikenhet till läsningen är att använda digitala verktyg. I många aktiviteter under läsprojektets gång så använde eleverna sina datorer för att göra redovisningar, bedriva efterforskningar och skapa digitala alster av olika slag. Se exempel på sådana aktiviteter under respektive rubrik för de olika årskurserna.

Vi fann det ganska enkelt att hitta teman och idéer från boken att bygga vidare på inom andra ämnen och vi vill nästan säga att det skulle gå att plocka upp vilken bok som helst som är lämplig för årskursen att hitta teman ur. Detta projekt får alltså ses som exempel på hur man kan arbeta med att Levla läsning och ta gärna idéer och material härifrån men kom också ihåg att det går utmärkt att göra på ett helt liknande sätt med en helt annan bok.

Slottsmysteriet

Boken vi valde till detta exempel är en LasseMaja-bok som heter Slottsmysteriet. Utifrån den historien gjorde vi aktiviteter som:

  • Tränade på nya/svåra ord genom olika typer av quiz och sammarbetsövningar (svenska)

  • Letade fakta om olika länder som förekommer i boken till exempel klimat och levnadsförhållanden (geografi)

  • Byggde en modell av slottet i boken av lego (teknik)

  • Räknade ut hur stora olika saker blir i en viss skala (matematik).

  • Designade personliga vapensköldar i 3D-programmet TinkerCad (IT)

  • Gjorde presentationer av de olika karaktärerna i boken i programmet voki.com (bild)