Resous sou TPS

Nouvèl sou Estati Pwoteksyon Tanporè

Enfòmasyon anba a founi gras a Catholic Legal Immigration Network, Inc.

Li soti nan sit entènèt: https://cliniclegal.org/tps

 • Soudan: TPS pou peyi Soudan te resevwa yon revokasyon 12-mwa ann Oktòb 2017. Dènye jou TPS pou Soudan se 2 Novanm, 2018.
 • Sid Soudan: TPS pou Sid Soudan te resevwa yon ekstansyon 18-mwa an Septanm 2017.
 • Nikaragwa: Nikaragwa te resevwa yon revokasyon 12-mwa an Novanm 2017. Dènye jou an pou TPS pou Nikaragwa se 5 Janvye, 2019.
 • Ondiras: Ondiras te resevwa yon ekstansyon 6-mwa an Novanm 2017. Pwochèn dat desizyon an pou TPS pou Ondiras se 4 Me, 2018.
 • Ayiti: Ayiti te resevwa yon revokasyon 18-mwa an Novanm, 2017. Dènye jou a pou TPS pou Ayiti se 22 Jiyè, 2019.
 • Èl Salvadò: Èl Salvadò te resevwa yon revokasyon 18-mwa an Janvye 2018. Dènye jou an pou TPS pou Èl Salvadò se 9 Septanm, 2019.
 • Somali:
 • Siri: Peyi Siri te resevwa yon ekstansyon 18-mwa an Janvye 2018. Pwochenn dat desizyon sou TPS pou Siri se premye Out, 2019.
 • Yemèn:
 • Nepal:

Dat desizyon TPS yo nan jou k ap vini yo se:

 • 25 Avril, 2018: Nepal
 • 5 Jiyè, 2018: Yemèn
 • 19 Jiyè, 2018: Somali
 • 3 Mas, 2019: Sid Soudan

Resous sou TPS

Gras a Catholic Legal Immigration Network, Inc.

Enfòmasyon rapid rapid sou ki sa revokasyon TPS resan yo ka vle di pou sila yo ki gen estati imigrasyon sa a.

Gid sa a ap ede moun ki genyen TPS yo konprann desizyon yo DHS la (“Depatman Sekirite Nasyonal la”) pran sou TPS, pami yo: revokasyon yo ak endesizyon yo. Epitou gid la ofri sèt etap moun ki gen TPS yo kapab pran pou yo prepare epi l bay kèk lyen itil sou kèk resous.

Resous sa a gen ladan l yon koleksyon istwa moun ki gen TPS yo, epi l ilistre efè imen revokasyon TPS la koze.

Sèvi ak òganigram sa a kòm yon gid rapid rapid pou w konprann desizyon TPS resan yo, yo pran sou peyi Amerik Latin yo ak peyi Karayib yo. Disponib ann Anglè, Espayòl ak Kreyòl Ayisyen.

Èske kliyan TPS ou yo elijib pou rekò pèmanan atravè imigrasyon ki baze sou lyen fanmi (lyen parantal)?

Nan mwa k ap vini yo DHS (Depatman Sekirite Nasyonal la) pral kontinye repase sou dezinyasyon TPS yo pou plizyè peyi.

Nan webinè sa a, n ap eksplore kèk opsyon pou ede fanmi pwòch ki resevwa TPS yo ajiste estati yo. N ap repase sou lwa ajisteman estati yo ki anba Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon yo (INA- “Immigration and Naturalization Act”) seksyon 245(a) ak 245(i) ak sou ajisteman pou moun ki genyen TPS ki rezide nan 6yèm ak 9yèm Siki jiridik yo.

Konsiltasyon Imigrasyon

Biwo Majistra a pou Avansman Imigran (“The Mayor's Office for Immigrant Advancement”) bay konsiltasyon patikilye GRATIS nan Lakomin Boston an (“Boston City Hall”), ki sitye nan nimewo 1 City Hall Square, Chanm 806, Boston, MA 02201. Nou bay sèvis entèpretasyon ak/oswa aranjman pou andikap sou demann. Tanpri klike sou lyen suivan an oswa gade depliyan anba a pou plis detay (Depliyan an disponib ann Anglè, Arab (العربية), Kreyòl Ayisyen (Kreyòl Ayisyen), Pòtigè (Português), Chinwa Senplifye (简体中文), Vyetnamyen (Tiếng Việt), Somali (Soomaali), ak Espayòl (Español). Tanpri tcheke lyen suivan an pou plis enfòmasyon.

https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement/how-we-help-individual-immigrants

LegalClinics2018-English-Updated.pdf

Kontak pou Zafè Etranje ak Konsila nan Eta Massachusetts

Meksik

Konsila Meksik la nan Boston

55 Franklin Street

Ground Floor (premye etaj)

Boston, MA 02110

(617) 426-4181

consulmex.sre.gob.mx/boston

Èl Salvadò

Konsila Salvadoryen an nan Boston

46 Bennington Street

Boston, MA 02128

(617) 567-8338; (617) 567-2864

consuladoboston.rree.gob.sv

Ondiras

Anbasad Ondiryen an nan Washington D.C.

3007 Tilden Street NW

Suite 4-M

Washington, D.C. 20008

(202) 966-7702; (202) 966-2604

www.hondurasemb.org

Gwatemala

Anbasad Gwatemala a nan Washington D.C.

2220 R Street NW

Washington, D.C. 20008

(202) 745-4953; (202) 745-3873

www.guatemalaembassyusa.org


If you or any family need additional information or technical support please contact Ahmed Noor in the Office of English Learners at (617)635-9435 or email ellparentteam@bostonpublicschools.org.

Boston Public Schools

Office of English Learners

2300 Washington Street, Boston MA 02119

www.bostonpublicschools.org/ell

Developed and designed by

Disclaimer: Boston Public Schools (BPS) strives to make the information on this website as timely and accurate as possible, BPS makes no claims, promises, or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this site, and expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents of this site. The information provided on this site is not legal advice, does not constitute a lawyer referral service, and no attorney-client or confidential relationship is or will be formed by use of the site. Links to all and any third party websites are for resource-use only and BPS does not endorse or make any representations about them or take any responsibility for any results that may be obtained

For more information from the BPS Legal Department or questions about the terms and conditions of using this and other BPS websites, please visit the following BPS Legal page.