Resous sou TPS

Nouvèl sou Estati Pwoteksyon Tanporè

Enfòmasyon anba a founi gras a Catholic Legal Immigration Network, Inc.

Li soti nan sit entènèt: https://cliniclegal.org/tps

 • Soudan: TPS pou peyi Soudan pwolonje otomatikman jiska 2 Janvye 2020 atravè pwosè Ramos V. Neilsen
 • Nikaragwa: TPS pou peyi Nikaragwa pwolonje otomatikman jiska 2 Janvye 2020 atravè pwosè Ramos V. Nielsen.
 • Liberia DED: Liberia DED te resevwa yon delè 12 mwa apati mwa Mas 2018. Dènye dat pou estati TPS pou peyi Liberia se 31 Mas 2019
 • Nepal: peyi Nepal te gen yon delè 12 mwa apati mwa Avril 2018. Dènye dat estati TPS pou moun peyi Nepal se 24 Jen 2019.
 • Ayiti:TPS pou peyi d’Ayiti pwolonje otomatikman jiska 2 Janvye 2020 atravè pwosè Ramos V. Neilsen
 • Èl Salvadò: TPS pou peyi Èl Salvadò pwolonje otomatikman jiska 2 Janvye 2020 atravè pwosè Ramos V. Neilsen
 • Ondiras: te gen yon delè 18 mwa apati mwa Me 2018. Dènye dat pou peyi Ondiras ak estati TPS la se 5 Janvye 2020.
 • Soudan di Sid: TPS pou moun peyi Soudan di Sid te jwenn yon ekstansyon 18 mwa nan dat 3 Mas 2019. Pwochen dat pou yo pran desizyon pou peyi Soudan di Sid se 3 Septanm 2020.
 • Siri: Moun peyi Siri te resevwa yon ekstansyon 18-mwa an Janvye 2018. Pwochen dat pou yo pran desizyon sou estati TPS pou moun peyi Siri se premye Out, 2019.
 • Yemèn: Te resevwa yon ekstansyon an Jiyè 2018. Pwochen desizyon k ap gen pou pran se pou 3 Janvye 2020
 • Somali: Moun peyi Somali te resevwa yon ekstansyon 18 mwa an Jiyè 2018. Pwochen dat pou yon desizyon pou peyi Somali se 17 Janvye 2020.

Dat desizyon TPS yo nan jou k ap vini yo se:

 • 1ye Out 2019: Siri
 • 3 Janvye 2020: Yemèn
 • 17 Janvye 2020: Somali


Resous sou TPS

Gras a Catholic Legal Immigration Network, Inc.

Enfòmasyon rapid rapid sou ki sa revokasyon TPS resan yo ka vle di pou sila yo ki gen estati imigrasyon sa a.

Gid sa a ap ede moun ki genyen TPS yo konprann desizyon yo DHS la (“Depatman Sekirite Nasyonal la”) pran sou TPS, pami yo: revokasyon yo ak endesizyon yo. Epitou gid la ofri sèt etap moun ki gen TPS yo kapab pran pou yo prepare epi l bay kèk lyen itil sou kèk resous.

Resous sa a gen ladan l yon koleksyon istwa moun ki gen TPS yo, epi l ilistre efè imen revokasyon TPS la koze.

Sèvi ak òganigram sa a kòm yon gid rapid rapid pou w konprann desizyon TPS resan yo, yo pran sou peyi Amerik Latin yo ak peyi Karayib yo. Disponib ann Anglè, Espayòl ak Kreyòl Ayisyen.

Èske kliyan TPS ou yo elijib pou rekò pèmanan atravè imigrasyon ki baze sou lyen fanmi (lyen parantal)?

Nan mwa k ap vini yo DHS (Depatman Sekirite Nasyonal la) pral kontinye repase sou dezinyasyon TPS yo pou plizyè peyi.

Nan webinè sa a, n ap eksplore kèk opsyon pou ede fanmi pwòch ki resevwa TPS yo ajiste estati yo. N ap repase sou lwa ajisteman estati yo ki anba Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon yo (INA- “Immigration and Naturalization Act”) seksyon 245(a) ak 245(i) ak sou ajisteman pou moun ki genyen TPS ki rezide nan 6yèm ak 9yèm Siki jiridik yo.

Konsiltasyon Imigrasyon

Biwo Majistra a pou Avansman Imigran (“The Mayor's Office for Immigrant Advancement”) bay konsiltasyon patikilye GRATIS nan Lakomin Boston an (“Boston City Hall”), ki sitye nan nimewo 1 City Hall Square, Chanm 806, Boston, MA 02201. Nou bay sèvis entèpretasyon ak/oswa aranjman pou andikap sou demann. Tanpri klike sou lyen suivan an oswa gade depliyan anba a pou plis detay (Depliyan an disponib ann Anglè, Arab (العربية), Kreyòl Ayisyen (Kreyòl Ayisyen), Pòtigè (Português), Chinwa Senplifye (简体中文), Vyetnamyen (Tiếng Việt), Somali (Soomaali), ak Espayòl (Español). Tanpri tcheke lyen suivan an pou plis enfòmasyon.

https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement/how-we-help-individual-immigrants

LegalClinics2018-English-Updated.pdf

Kontak pou Zafè Etranje ak Konsila nan Eta Massachusetts

Meksik

Konsila Meksik la nan Boston

55 Franklin Street

Ground Floor (premye etaj)

Boston, MA 02110

(617) 426-4181

consulmex.sre.gob.mx/boston

Èl Salvadò

Konsila Salvadoryen an nan Boston

46 Bennington Street

Boston, MA 02128

(617) 567-8338; (617) 567-2864

consuladoboston.rree.gob.sv

Ondiras

Anbasad Ondiryen an nan Washington D.C.

3007 Tilden Street NW

Suite 4-M

Washington, D.C. 20008

(202) 966-7702; (202) 966-2604

www.hondurasemb.org

Gwatemala

Anbasad Gwatemala a nan Washington D.C.

2220 R Street NW

Washington, D.C. 20008

(202) 745-4953; (202) 745-3873

www.guatemalaembassyusa.org