הדגלים השחורים - מצילים את הדמוקרטיה

הצטרפות לקבוצות הדגלים השחורים:

FacebookLinkLink

יצאנו לרחובות, לכיכרות ולגשרים

מכל רחבי הארץ ומכל האיזורים,

נשים וגברים, צעירים ומבוגרים

עם דגלי ישראל ודגלים שחורים

יצאנו להאבק כי אנו מבינים

אם לא תהיה דמוקרטיה בישראל -

לא תהיה מדינת ישראל