Felvi 2020

2020. évi felvételi eljárásra vonatkozó jelenleg hatályos szabályozás alapján:

(423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23.§ szerint)

(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre - az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel - az a jelentkező vehető fel, aki

a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére jelentkezőre.

Cikkek amiket érdemes elolvasni:

Hogy melyik tantárgyból lehet / kell emelt szinten érettségi vizsgát tenni, ezt tartalmazza az alábbi táblázat, amelyet érdemes ALAPOSAN áttanulmányozni.

  • Vannak olyan képzési területek, amelyek esetében bármelyik tantárgyból lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni.
  • Több, gyakran választott képzési terület esetében, CSAK az érettségi pontokat adó tantárgyak közül választhat a diák legalább egyet, amelyiket emelt szinten teljesít.
FFT_2019A_2sz_tablazat.pdf