Felvi 2020

2020. évi felvételi eljárásra vonatkozó jelenleg hatályos szabályozás alapján:

(423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23.§ szerint)

(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre - az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel - az a jelentkező vehető fel, aki

a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére jelentkezőre.

"Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárások során" című közlemény MÉG NEM JELENT meg, a megjelenése csak decemberre várható. Így nem lehet tudni, hogy a fenti jogszabály b, pontjában említett "legalább egy emelt szintű érettségi vizsga", bármelyik tantárgyból elfogadott, vagy csak azokból, amelyekből az adott szakon pontokat számolnak.

Lehetséges stratégiák:

  • Amennyiben bármelyik tantárgy esetében letett emelt szintű érettségi vizsga elfogadható lesz, akkor sok szak esetében érdemes a nyelvi emelt szintű érettségit preferálni, hiszen abból amúgy is B2 szintű tudás az elvárt. Vannak olyan képzési területek amelyek pedig már eddig is előírták az emelt szintű érettségi vizsgát. A 2019. évi felvételi eljárásra vonatkozó táblázat itt elérhető.
  • Amennyiben a pontszámításba csak a szaknak megfelelő tantárgyakból tett emelt szintű érettségi számít, akkor elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen az emelt szintű érettségire való felkészülés.

A fentiekre végleges választ csak a közlemény megjelenése vagy egy esetleges jogszabályváltozás adhat.

A legfrissebb hírekről ezen az oldalon tájékozódhatsz.