Modul / fakt

Amit szeretnénk ...

... és amit nem!

A Líceumban a tagozatos rendszerű oktatással szemben, ami nem teszi lehetővé a későbbi váltást, egy olyan rendszert igyekeztünk kialakítani, ami átjárható, figyelembe veszi azt, hogy a diákok többsége 14 évesen még nem feltétlenül tudja biztosan, melyik terület érdekli igazán, szeretné magát több tantárgyból is kipróbálni.

Szeretnénk lehetőséget adni, hogy a 9. évfolyamtól kezdődően, évről évre nagyobb időkeretben az érdeklődési körének megfelelően maga is dönthessen arról, milyen ismereteket szeretne mélyebben elsajátítani. Az idegennyelv tudás a legtöbb diák számára eszköz és nem cél, ezért fontosnak tartjuk, hogy a különböző nyelvi képzéseinkben (angol nyelvi előkészítő évfolyam, nemzetiségi képzés) résztvevők se legyenek kizárva ezekből a lehetőségekből. A biológia és kémia tantárgyak modul illetve fakultációs óraszámai több évfolyamon is magasabbak, mint a többi tantárgyé, ezt az indokolja, hogy az orvostudományi képzési terület az egyetlen, ahol mind a két tantárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga. A szabadon választható tantárgyak összefoglaló táblázata itt érhető el.

A modulokról …

A 9-10. évfolyamon bemeneti követelmény nincs, tehát minden diákunk szabadon jelentkezhet bármelyik modulra, az angol kivételével, ebben a csoportban ugyanis azok a diákjaink tanulnak, akik részt vettek az egy éves angol nyelvi előkészítő képzésünkben, így ebbe a modulba más diákjaink bekapcsolódni csak sikeres szintfelmérő vizsga teljesítését követően tudnak a 9. és 11. évfolyamon.

A modulok közül egyet lehet ill. kell választani, ez alól csak az angol modul a kivétel, e mellé a diákok a többi modulból is választanak egy továbbit.

A modulok órái a délelőtti órarendben szerepelnek kivéve az angol modul óráit.

A faktokról …

A 11-12. évfolyamon tovább nő az időkeret, amelyben a diákok szabadon határozhatják meg, hogy mely tantárgyakat szeretnének tanulni magasabb óraszámban. Ezeket egymással szabadon is lehet egymással kombinálni, mert a modulokat itt felváltják a fakultációs tárgyak. Fakultációs tantárgyat választani nem kötelező, legfeljebb hármat lehet választani, de a nagyfokú leterheltség miatt kettőnél több tantárgy választását nem ajánljuk. A választás egy tanévre szól, tanév közben változtatásra nincs lehetőség.

11. évfolyam

A 11. évfolyamon a szabadon választott tantárgyakat 3 sávba (A, B és C) soroltuk. Az A és B sávba tartozó tantárgyak a délelőtti órarendben heti 2 órában szerepelnek. Ez alól a biológia és kémia kivétel, ezek heti óraszáma 4 (ebből 2 délelőtti, 2 délutáni óra). Az A és B sávos fakultációs tantárgyak tananyaga a megfelelő 9-10. évfolyamos modulok ismeretanyagára épül, így aki olyan fakultációt választ, aminek a modul alapozóját nem látogatta, különbözeti vizsgát kell tennie.

Az esetleges különbözeti vizsgákra – a fakultációs jelentkezésnek megfelelően – augusztus végén kerül sor, így a nyári szünetben van elegendő idő a hiányzó ismeretanyag pótlására. A különbözeti vizsga tantárgyi követelményei április közepétől itt olvashatóak.

A C sávba tartozó órák a délutáni sávban (15:00-16:30) szerepelnek hétfőtől csütörtökig, óraszámuk heti 2. Ezeknek a tantárgyaknak nincs modul előzményük, így ezeket bárki szabadon választhatja.

12. évfolyam

Az előző évfolyam fakultációs szerkezete folytatódik, a három sávval (A, B és C). Az A és B sávos tantárgyak szintén délelőtt heti 3 órában szerepelnek. Ez alól a biológia és kémia kivétel, ezek heti óraszáma 4 (ebből 3 délelőtti, 1 délutáni óra). A C sávba tartozó órák a délutáni sávban (15:00-16:30 óra) szerepelnek hétfőtől csütörtökig, óraszámuk heti 2.

Amennyiben valaki olyan fakultációt választ, aminek az előzményét nem tanulta, különbözeti vizsgát kell tennie. Az esetleges különbözeti vizsgákra – a fakultációs jelentkezésnek megfelelően – augusztus végén kerül sor, így a nyári szünetben van elegendő idő a hiányzó ismeretanyag pótlására. A különbözeti vizsga tantárgyi követelményei április közepétől itt olvashatóak.